Det här är vi.

Vi har en stolt tradition och ett arv att bevara. Hit har människor kommit i över hundra år för att mötas och växa. Det vill vi fortsätta bidra med. Vi vill gärna tro att Nyhemsgården är rätt plats för både möten, sport och övernattning/logi.

På Nyhemsgården finns möjlighet för såväl lek som allvar, stillhet som puls. Stora som små arrangemang. Här får både den lilla och stora församlingen, idrottsklubben, företaget, människan plats.

Vi vill fortsätta vara en plats, en destination, där människor kommer samman och ges möjligheter att utvecklas. Vi vill erbjuda de bästa förutsättningar för att människor ska växa. Tillsammans. Vår ambition är att allt är möjligt.

Våra kunder

Våra hyresgäster är allt ifrån kyrkor, organisationer och idrottsföreningar. Stora som små. Vi passar för de flesta då vi kan skräddarsy lösningar efter önskade behov.

Vårt löfte

Vi vill ge de bästa förutsättningarna för att utvecklas: Nära, Tillsammans, Framtid, Spännvidd.

Vi finns nära.

Nära naturen – som vi alla har vi ett ansvar att förvalta.

Nära bygden – vi har aktiviteter, sevärdheter och möjligheter nära.

Nära varandra – vi har alla ett ansvar att se varandra. Precis som vi är. Det stavas också närhet.

Tillsammans.

Vi vill vara en mötesplats dit människor kan komma som de är.

Gemenskap är i centrum – omfamnande och äkta.

Med lyhördhet och respekt för varandra skapas en miljö att tillsammans växa i.

Tallar

Framtid.

Vi vill inte stå still och slå oss till ro. Vi vill utvecklas och förändras. I allt bli bättre och därigenom ta nästa steg. Den känslan vill vi ska genomsyra ett besök på Nyhemsgården.

Vi vill ta ansvar och ställa kompassen mot en hållbar framtid – för dig, omgivningen och miljön.

Spännvidd.

Vi är alla olika, med olika gåvor och olika behov. Nyhemsgården vill möta detta, vare sig det är att möjliggöra aktiviteter vår/sommar eller höst/vinter.

Vi vill skapa de bästa förutsättningar för dig som är gammal eller ung, kommer från ett idrotts- eller församlingssammanhang.

Alla behövs.